SMARTLANDS แอปพลิเคชั่น : ครบเครื่องเรื่องที่ดิน

SMARTLANDS

—————————————
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ได้พัฒนา Moblile Application ภายใต้ชื่อ “SmartLands” ที่รวบรวมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการของกรมที่ดินไว้ที่จุดเดียว (Department of Lands Portal : DOL Portal) โดยการรวบรวมการให้บริการด้านที่ดินต่าง ๆ ไว้ในแอปพลิเคชันเดียว เพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ที่สำคัญสามารถตอบสนองการใช้ชีวิตวิถีใหม่ตามแนวทาง New Normal

—————————————

เนื่องจากมีประชาชนเข้ามาติดต่อทำธุรกรรมกับสำนักงานที่ดินปีหนึ่งประมาณ 13 ล้านครั้ง และปรึกษาหารือเดือนละประมาณ 30,000 ครั้งต่อปี กรมที่ดินจึงมุ่งมั่นพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่องด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือนำพาความสะดวกสบายสู่ประชาชนในการรับทราบข้อมูลข่าวสารและการให้บริการของกรมที่ดิน

ปัจจุบัน แอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” ให้บริการแล้ว 15 ด้าน ดังนี้

 • สารานุกรมที่ดิน ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านที่ดินที่สำคัญและจำเป็นสำหรับประชาชน
 • การนัดจดทะเบียนล่วงหน้า ในการทำธุรกรรมด้านที่ดินกับสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มบริการในช่วงเดือนธันวาคม 2563
 • LandsMaps การค้นหารูปแปลงที่ดิน ที่มีรายละเอียดโฉนดที่ดิน 33 ล้านแปลง ซึ่งมีผู้ใช้บริการในปี 2563 ถึง 17 ล้านครั้ง
 • การตรวจสอบราคาประเมินที่ดินประจำปีของกรมธนารักษ์
 • การค้นหาที่ตั้งสำนักงานที่ดิน ทั้ง 463 แห่งทั่วประเทศ
 • การคำนวณภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่ดินประเภทต่างๆ เพื่อเตรียมการ
 • ขั้นตอนการทำธุรกรรมที่ดิน
 • การค้นหาข้อมูลนิติบุคคลจัดสรรที่ดินอาคารชุด
 • การค้นหาประกาศที่ดิน (e-LandsAnnouncement) เพื่อรักษาสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
 • การเข้าถึงเว็บไซต์กรมที่ดิน
 • การร้องทุกข์-ร้องเรียน ผ่านระบบ e-Contact DC
 • การติดต่อกรมที่ดินผ่าน LINE : @teedin ของแต่ละสำนักงานที่ดินเพื่อปรึกษาหารือ ติดตามงานที่ยังไม่แล่วเสร็จในวันเดียว
 • ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของกรมที่ดิน
 • ระบบถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับที่ดิน
 • การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการรังวัดทั่วประเทศที่มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันในแต่ละจังหวัด
 • ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” มาใช้งานได้แล้ววันนี้ ดาวน์โหลดฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และระบบปฏิบัติการ iOS

ระบบปฏิบัติการ Android ดาวน์โหลด : https://bit.ly/2HBvjkd
ระบบปฏิบัติการ iOS ดาวน์โหลด : https://apple.co/35W2Uht