ฟอร์ติเน็ตก้าวอีกขั้นเปิดตัวโซลูชัน Fortinet Secure SD-WAN for Multi-Cloud

ฟอร์ติเน็ต Fortinet

—————————————
ฟอร์ติเน็ต เปิดตัวโซลูชั่นใหม่ล่าสุด “ฟอร์ติเน็ต ซีเคียว เอสดีแวน สำหรับมัลติ-คลาวด์” (Fortinet Secure SD-WAN for Multi-Cloud) ซึ่งเป็นโซลูชั่นการเชื่อมโยงเครือข่ายที่มีความปลอดภัยสูง สามารถแก้ปัญหาลดความซับซ้อน เพิ่มการมองเห็น เพิ่มศักยภาพการควบคุมภายในเครือข่าย ลดค่าใช้จ่ายของมัลติคลาวด์ ด้วยแพลทฟอร์มการเชื่อมโยงเอสดีแวนบนมัลติคลาวด์และบนภูมิภาคของคลาวด์ในรูปแบบคลาวด์ทูคลาวด์ (Cloud-to-cloud) ได้สำเร็จ เป็นการตอกย้ำถึงความเป็นตัวจริงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครือข่ายเอสดีแวนอีกครั้งหนึ่ง
—————————————

จากรายงานล่าสุด พบว่า ในปัจจุบัน องค์กรจำนวน 93% ได้วางกลยุทธ์ใช้งานมัลติคลาวด์และวางแผนจะทำงานร่วมกับผู้ให้บริการมัลติคลาวด์หลายรายเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจในหลายวัตถุประสงค์ อันรวมถึงการสำรองข้อมูล การกู้คืนจากภัยพิบัติ การสร้างแอปพลิเคชันให้มีความยืดหยุ่นสูง และการขยายเครือข่ายของตนให้ครอบคลุมไปทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ในการบริหารและป้องกันเวิร์คโหลดและสภาพแวดล้อมระบบคลาวด์ส่วนตัวและสาธารณะที่แตกต่างกันให้ปลอดภัยนั้นยังคงมีความซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อหลายองค์กรยังเลือกที่จะเชื่อมต่อระบบคลาวด์ของตนผ่านทาง WAN edge ของศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ภายในองค์กรของตนอยู่ ซึ่งการใช้โครงสร้างพื้นฐาน WAN แบบดั้งเดิมนี้แม้ว่าจะปลอดภัย แต่กลับเป็นจุดคอขวดทำให้องค์กรไม่สามารถรับศักยภาพอันมากมายของมัลติคลาวด์ได้อย่างที่ควรจะเป็น ก่อให้ความซับซ้อนในการใช้งาน ประสิทธิภาพเครือข่ายไม่สม่ำเสมอ ไม่สามารถมองเห็นได้ทั่วทั้งเครือข่าย ไม่มีอุปกรณ์กลางที่ช่วยในการบริหารและควบคุมทั้งเครือข่าย รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายที่มีราคาแพง (อาทิ MPLS)

ฟอร์ติเน็ตจึงนำเสนอ Fortinet Secure SD-WAN for Multi-Cloud เป็นแนวทางใหม่ในการสร้างการเชื่อมต่อมีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัยรองรับเวิร์คโหลดปริมาณมากที่รับ-ส่งอยู่ในคลาวด์สาธารณะอันเป็นส่วนหนึ่งและทำงานในมัลติคลาวด์โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มและยังช่วยลดความซับซ้อน ทั้งนี้ บริการ Fortinet Secure SD-WAN for Multi-Cloud มีพร้อมให้บริการโดยพันธมิตรผู้ให้บริการระบบคลาวด์รายใหญ่ทั้งหมดอาทิ Azure AWS Google Cloud จะช่วยองค์กรสร้างสถาปัตยกรรมเครือข่ายเอสดีแวนที่สอดคล้องกันระหว่างคลาวด์ได้ ส่งให้กลุ่มนักพัฒนาแอปพลิเคชันและทีมไอทีขององค์กรสามารถสร้างเครือข่ายประเภทคลาวด์ทูคลาวด์ที่มีความเร็วสูง ทำงานอย่างราบรื่นไร้รอยต่อ มีความปลอดภัยสูงได้ตามต้องการ

ประโยชน์ที่องค์กรได้รับจาก Fortinet Secure SD-WAN for Multi-Cloud รวมถึง:

  • ยกระดับการติดตั้งและบริหารจัดการเครือข่ายที่ซับซ้อนของคลาวด์ประเภทต่างๆ ให้ทำงานได้โดยอัตโนมัติ จึงช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มความคล่องตัวให้กับเครือข่าย ทีมไอทีจึงประหยัดเวลาและทรัพยากร
  • เพิ่มความสามารถในการมองเห็นเครือข่าย การควบคุมและการจัดการแบบรวมศูนย์ตั้งแต่ต้นทางจนปลายทาง ผสานรวมและบริหารฟังก์ชันการทำงานในสภาพแวดล้อมมัลติคลาวด์
  • เพิ่มประสิทธิภาพการรับ-ส่งข้อมูลของแอปพลิเคชันระหว่างคลาวด์อย่างปลอดภัย โดยไม่จำเป็นต้องส่งย้อนผ่านศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ จึงทำให้สามารถปรับขนาดการใช้งานได้ดีขึ้นและลดค่าเวลาหน่วงลงได้
  • เลือกการเชื่อมต่ออย่างชาญฉลาดตามลักษณะการใช้งานของแต่ละแอพพลิเคชัน โดยใช้การเลือกเส้นทางแบบไดนามิก อีกทั้งยังสามารถเลือกเส้นอินเทอร์เน็ตหรือวงจรสื่อสารเช่าที่ดีที่สุด จึงช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและใช้การลงทุนให้คุ้มค่ามากขึ้น
  • มาพร้อม API ที่ช่วยให้นักพัฒนาแอปพลิเคชันและโปรแกรมเมอร์สามารถใช้งาน API เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายและความปลอดภัยที่ต้องการได้อย่างสม่ำเสมอ