การ์ทเนอร์เผยผลสำรวจมีผู้บริหารความปลอดภัยสารสนเทศ (CISOs) เพียง 12% ที่มี ”ศักยภาพระดับสูง”

การ์ทเนอร์ CISOs

—————————————
ผลสำรวจของการ์ทเนอร์ อิงค์ พบว่ามีผู้บริหารความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (CISOs) เพียง 12 % เท่านั้นที่มีความสามารถผ่านเกณฑ์ด้วยการประเมินจากดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพทั้งสี่หมวดของการ์ทเนอร์
—————————————

นักวิเคราะห์ของการ์ทเนอร์เผยผลสำรวจและหารือถึงคุณลักษณะของ CISOs ที่มีศักยภาพอยู่ในระดับสูงสุดระหว่างการประชุมสุดยอดด้านความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงของการ์ทเนอร์ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นแบบเสมือนจริงในอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา

นายแซม โอลแญ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของการ์ทเนอร์ กล่าวว่า “วันนี้ผู้บริหาร CISOs ต้องแสดงออกถึงประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นไปอีกระดับจากเดิมในขณะที่ดิจิทัลมีบทบาทสำคัญรอบด้าน ผู้บริหารฯ มีหน้าที่สนับสนุนการตัดสินใจจัดการกับชุดข้อมูลความเสี่ยงที่พัฒนาการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันต้องเผชิญกับข้อจำกัดจากหน่วยงานกำกับดูแล ทีมผู้บริหารและคณะกรรมการ ซึ่งความท้าทายเหล่านี้เป็นองค์ประกอบของแรงกดดันเพิ่มเติมจากโควิด-19 เพื่อทำให้ฟังก์ชันการรักษาความปลอดภัยข้อมูลมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้น”

ผลการสำรวจศักยภาพ CISOs ของการ์ทเนอร์ในปี 2563 ดำเนินการโดยหัวหน้าฝ่ายความเสี่ยงด้านข้อมูล 129 คนจากทุกอุตสาหกรรมทั่วโลกเมื่อเดือนมกราคม 2563 การวัดศักยภาพ CISO ของการ์ทเนอร์พิจารณาจากความสามารถผ่านการวิเคราะห์และดำเนินการกับผลลัพท์ใน 4 หมวด ได้แก่ ความเป็นผู้นำในหน้าที่รับผิดชอบ (Functional Leadership), การให้บริการด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Service Delivery), ระดับการกำกับดูแล (Scaled Governance) และการตอบสนองระดับองค์กร (Enterprise Responsiveness) โดยคะแนนของผู้ตอบคำถามแต่ละคนในแต่ละหมวดหมู่จะถูกรวมเข้าด้วยกันและคำนวณออกมาเป็นคะแนนรวม การ์ทเนอร์ให้คำนิยามของ “ผู้บริหารความปลอดภัยสารสนเทศที่มีศักยภาพ” ว่าคือผู้บริหารฯ ที่ได้คะแนนสูงสุด 1 ใน 3 ของการวัดผลนี้