จื้อเจียงตอบโจทย์ธุรกิจยุค New Normal จัด 2020 Zhejiang Service Trade Online Exhibition (Thailand IoT Service)

2020 Zhejiang Service Trade Online Exhibition (Thailand IoT Service)

—————————————
2020 Zhejiang Service Trade Online Exhibition (Thailand IoT Service) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพาณิชย์แห่งมณฑลจื้อเจียง และจัดโดย บริษัท จื้อเจียง แซมเอ็กซ์โป เอ็กซิบิชั่น แอนด์ คอนเวนชั่น โฮลดิ้ง จำกัด ในรูปแบบงานแสดงสินค้าออนไลน์ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2563 ผ่านระบบการประชุม Zoom และได้รับการสนับสนุนจากสมาคมไทยไอโอที
—————————————

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตามสำนักงานพาณิชย์แห่งมณฑลจื้อเจียง ยังคงมุ่งมั่นที่จะประคับประคองให้การเติบโตด้านการค้าต่างประเทศดำเนินต่อไปอย่างดีที่สุด และสังเกตได้ว่าภายหลังการจัดตั้งเครือข่ายเมืองอัจฉริยะแห่งอาเซียน (ASEAN Smart Cities Network—ASCN) ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการตื่นตัวด้านการนำเทคโนโลยีไอโอทีไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ อย่างแพร่หลาย โดยตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมารัฐบาลไทยได้ใช้งบประมาณกว่า 30 พันล้านบาท ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะต้นแบบในกรุงเทพและภูเก็ต เพื่อเป็นโครงการนำร่องสำหรับอีก 76 เมืองทั่วประเทศในช่วง 5 ปีข้างหน้า ขณะเดียวกันเทคโนโลยีไอโอทีถือเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุค 4.0 ผลการสำรวจบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนกว่า 1,573 บริษัท โดย Asia IoT Business Platform เมื่อปี 2560 พบว่าบริษัทในประเทศไทยกว่า 89% กำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีและโซลูชั่นส์ด้านไอโอทีมาประยุกต์ใช้ โดยจัดว่าสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ตามด้วยมาเลเซีย (86%) อินโดนีเซีย (83%) ฟิลิปปินส์ (80%) และเวียดตาม (79%) พร้อมกันนี้ผลการสำรวจยังพบว่าบริษัทของไทยที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีไอโอทีมาประยุกต์ใช้ได้เพิ่มขึ้นถึง 92% นำโดยภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่คิดเป็น 27.4% ของมูลค่าอุตสาหกรรมโดยรวม สะท้อนให้เห็นว่าการนำเทคโนโลยีไอโอทีมาประยุกต์ใช้ในยุคเศรษฐกิจใหม่เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง

ด้วยตระหนักถึงกระแสการเติบโตของอุตสาหกรรมไอโอที มณฑลจื้อเจียงได้มุ่งมั่นในการวางรากฐานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไอโอที ส่งผลให้มีการพัฒนานวัตกรรมด้านไอโอทีอย่างแพร่หลายในหลายแขนง รวมทั้งด้านพลังงาน เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม การเงิน การสาธารณสุข การขนส่ง การรักษาความปลอดภัย และอื่นๆ โดยตามแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมไอโอที ปี 2563 มณฑลจื้อเจียงและจังหวัดหางโจว ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาบริษัทชั้นนำด้านไอโอทีขนาดต่างๆ ให้ก้าวขึ้นเป็นองค์กรชั้นนำด้านไอโอทีและถ่ายทอดความล้ำสมัยของเทคโนโลยีออกไปอย่างแพร่หลาย ดังนั้นคณะผู้จัดงานหวังว่าในการจัดงานแสดงสินค้าออนไลน์ในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ การถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอุตสาหกรรมไอโอทีของจีนและไทยอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอโอทีอย่างแท้จริง

การจัดงาน 2020 Zhejiang Service Trade Online Exhibition (Thailand IoT Service) ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบริษัทไอโอทีของไทยและมณฑลจื้อเจียง โดยมีบริษัทเข้าร่วมกว่า 80 บริษัท ทั้งในด้านการเจรจาธุรกิจ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเชิงลึกด้านเทคโนโลยีไอโอทีผ่านการสัมมนาออนไลน์ โดยบริษัทไอโอทีชั้นนำจากมณฑลจื้อเจียงมุ่งเน้นนำเสนอโซลูชั่นส์ด้านความปลอดภัยดิจิทัล ไอโอทีอุตสาหกรรม สมาร์ทโลจิสติกส์ เมืองอัจฉริยะ การขนส่งอัจฉริยะ และด้านโทรคมนาคม ซึ่งเป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่กำลังอยู่ในความต้องการของผู้ประกอบการไทย โดยตลอดระยะเวลา 5 วันของการจัดงานจะประกอบด้วยกิจกรรมที่เอื้อให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศ อาทิ การเจรจาธุรกิจแบบตัวต่อต่อออนไลน์ การสัมมนา รวมไปถึงไอโอทีฟอรั่มไทย-จีน โดยคาดว่าการจัดงานในครั้งจะนำไปสู่ความร่วมมือทางธุรกิจเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาท